Start

Fuglehaven i Ballerup

Grundlagt 26. oktober 1967.

Nyheder

GENERALFORSAMLING 2024


Vi afholdt genreralforsamling tirsdag d. 30 april 2024 i Kantinen på Måløvhøj skole afdeling Østerhøj (/ Østerhøjskolen).

Referatet er omdelt til postkasserne, og kan findes under Arkiv eller downloades her.

FÆLLES ARBEJDSFORMIDDAG I DET GRØNNE


Kommer du og hjælper lidt til??!


Så er foråret ved at nærme sig, og dermed er det tid til et lille arbejds- og samværsarrangement på fællesarealerne søndag den 5. maj.


Vi mødes ved søen nær Fuglehavevej nr. 32/34 kl. 10.30. Vi forventer at arbejde en times tid eller to.


Arbejde vil bestå i at beskære beplantning og rydde op på fællesarealerne ned mod søen.


Hvis I har velegnede redskaber til beskæring i form af ørnenæb, save og lignende, må I meget gerne medbringe dem. Vi vil fokusere på den nordlige del af området. Igen i år vil vi forsøge at hjælpe med at øge biodiversiteten ved at lade træet blive liggende (samlet i bunker).


Vi tænder bål og håber, at der også vil være tid til og stemning for at hygge sig. Foreningen sørger for øl og vand – og skumfiduser til bålet for børn og barnlige sjæle.


Mvh. GF bestyrelsen og ”det grønne udvalg”


Kom og slå katten af tønden!


Så er det igen ved at være tid til at børn i grundejerforeningen kan komme og slå katten af tønden! Der er slikposer til børnene og fastelavnsboller til alle. Sæt kryds i kalenderen. 

Søndag d. 18. Februar kl. 14.00
Sted: Fuglehavevej 82

Vi kårer kattekonge og kattedronning, men der vil også være præmier til bedst udklædte!


Invitationer med yderligere infoer runddelt til postkasserne, du kan downloaden den her hvis du mangler.


Bestyrelsen


VI HOLDER SOMMERFEST 17/6-2023!


Der kommer til at være lækker mad, kolde fadøl, vin og sodavand samt sjov og musik.


Vi starter fra kl. 15 med kaffe og kage

Kl. 18 serveres der lækker buffet

Kl. 20.30 spilles der op af liveband


Dem som kan hjælpe mødes lørdag kl. 11-12 for at sætte bar og borde op, og søndag mødes vi kl. 11-12 til let oprydning.


Man skal selv medbringe service til maden (tallerken, kniv og gaffel), kaffe til om eftermiddagen, lidt varmt tøj til sidst på aftenen og naturligvis godt humør!


Teltet bliver sat op ud for Fuglehavevej 16-18, så det er vigtigt ikke at parkere på denne vendeplads fra torsdag af!


Vi glæder os!


Mvh Festudvalget


NOGET HØ


Før sommerfesten er det nederste grønne areal blevet genslået og det tørrede græs samlet sammen.
Er der nogle med kaniner eller lign er der gratis lokalt produceret mad til afhentning.

Hjælp os med at få det fjernet - Først til mølle…

Din stemme kan være afgørende for vild blomstereng på ”vores” græsareal!


Grundejerforeningens grønne udvalg har søgt penge fra ”Borgermillionen”, og torsdag den 24. kan du være med til at afgøre, om vi får støtte.

Vi søger om penge til at forvandle græsarealet for enden af Fuglehavevejs stikveje til vild blomstereng, så det bliver smukt at kigge på og færdes i, og så der bliver bedre at være for sommerfugle, bier og andre insekter.

Alle personer, der er over 6 år, og som bor i området i/omkring Måløv, kan stemme. Vi håber derfor meget, at beboere i GF Fuglehaven vil troppe talstærkt op og stemme på netop vores projekt. Det er:

Torsdag den 24. november i Kulturhus Måløv (biblioteket), kl. 19-21.


Læs vores ansøgning her


ALLE spørgsmål og eventuelle bekymringer om projektet er velkomne. Fx om, hvorfor det involverer at brænde græsarealet af. Skriv her, fang mig på Fuglehavevej 8 i løbet af weekenden, eller ring på 26 18 65 43. OgsåKarsten Peterssonog Jens Schøler Jakobsen er klar til at svare på spørgsmål.

Udvalget består desuden af Mette Mar, og vi har også fået hjælp fra Tina Harrington.

Du kan læse mere om Borgermillionen her


Mvh Det grønne udvalg


STATUS PÅ FJERNVARMEUDRULNING


Ballerup kommune holder for tiden en serie informationsmøder om den kommende fjernvarmeudrulning i vores område. Herunder er et link til en optagelse af et af møderne: https://ballerup.dk/nyheder/gense-infomoede-om-udrulningen-af-fjernvarme, alternativt er nogle af hovedpointerne her:


Det nok væsentligste er at udrulningen er delt i to faser, hvor vi, som en del af Måløv Øst, desværre er rykket til fase 2 i perioden 2026-2030. Ca. 40% boligerne (primært Skovlunde) er i fase 1, hvor der i øjeblikket indhentes tilbud på arbejdet, som skal udføres i indtil 2027.

Vestforbrændingen svarer ikke så klart på hvorfor man kommer i Fase 2 og hvordan de prioriterer, de anfører primært manglende varmekapacitet (som de er i gang med at opbygge) som grunden til ikke flere kan komme med i Fase 1, og at rækkefølgen især bestemmes af hvad der graveteknisk er smartest. Ballerup kommune fremfører at de er i dialog om at Fase 2 skal kunne gå i gang hurtigere.


For boligerne i fase 1 bliver tilslutningsprisen ved udrulning 15.000 kr. Dette er til nærmeste væg, ligger varmefyret på bagsiden af huset må man påregne en ekstraudgift til gravearbejde (tidligere har dette kostet ca. 1000 kr pr. meter). Dernæst skal man have en fjernvarmeunit opsat til ca. 40000 kr. eller i stedet vælge at tegne en ”bekymringsfri” abonnementsordning til 3500 kr. om året hvor Vestforbrændingen, både nedtager gasfyret,  opsætter, tilslutter, ejer og servicerer fjernvarmeuniten. Prisen for selve opvarmningen via fjernvarme er i øjeblikket ca. 12000 kr årlig for standardhus (varmeforbrug svarende til 1750 kbm gas), med et abonnement på unit’en bliver den forventede årlige udgift til varme så 15500 kr incl. afskrivninger, drift og service på installationen.


På spørgsmålet om hvordan disse priser forventes at udvikle sig i fremtiden giver Vestforbrændingen ingen garantier men fremfører at fjernvarmeprisen er faldet med 30% de sidste 10 år. Abonnementsordningen skal hvile i sig selv, og omkring 50% beløbet her går til afdrag på fjernvarmeunits, hvilket forventes at falde efterhånden som de afskrives.

Vestforbrændingen sender et konkret tilbud ud med præcise priser ca. eet år før man forventes at kunne tilslutte sig. Prisen på 15.000 for tilslutning er en kampagnepris og vil næppe være den samme hvis man fx 5 år senere ønsker at tilslutte sig når ens fyr er stået af. Tilslutter man sig skal man også tage fjernvarmen i brug senest 6 måneder efter, da rørene ellers tager skade hvis vandet står stille i dem.


Står man i en situation hvor ens gasfyr går i stykker og skal skiftes før fjernvarmen når frem, kommer der en ordning så man kan låne et brugt gasfyr gratis hos dem indtil man får fjernvarme lagt ind. Det kræver at man så binder sig til at tilslutte sig fjernvarme på abonnementsordning og man skal selv sørge for at få en vvs’er til at opsætte det lånte fyr, til gengæld tager de det ned og tager det med til genbrug når fjernvarmen installeres.


Fjernvarmeuniten er lidt mindre en et standard gasfyr og støjer ikke, det er ikke nødvendigt med varmtvandsbeholder så de fleste vil kunne spare lidt plads i bryggerset. Der kommer snart en hjemmeside hvor man kan gå ind og melde sin interesse for at skifte til fjernvarme, IT systemerne er ved at blive bygget. Normalt har der været krav om at mindst 50% tilslutter sig fjernvarmen i et område før det bliver prioriteret og gennemført.


Mvh Bestyrelsen


FUGLEHAVEN på FACEBOOK


Facebook giver mange flere muligheder for både dialog og hurtigere kommunikation.


For at holde lidt styr på kommunikationen, er Facebook-gruppen oprettet som en lukket gruppe for beboer. Dvs. du skal via din egen Facebook side bede om at blive medlem af  "GF Fuglehaven"
Nærmeste hjertestarter


Vores naboforening Fredegaarden (som dækker området vest for os: Svalebo, Vibeskrænten bl.a.) har opsat en hjertestarter. Den er placeret i garagen på Svalebo 2 hos en beboer som også er hjerteløber, bemærk at den har tidligere stået på Vibeskrænten men er flyttet.


Denne hjertestarter er også at finde på trygfondens hjemmeside hjertestarter.dk, tidligere kunne den kun ses på hjerteløber.dk og det har skabt noget forvirring, 112 har dog kendt til den hele tiden.


på Svalebo 2 er mellem 300 og 600 meter fra husene i vores forening.
NABOHJÆLP


Inden generalforsamlingen 2014 var der informationer fra lokalpolitiet vedrørende indbrud og hvorledes man kan sikre sig m.m.


I løbet af 2013 har der været 6 anmeldelser om indbrud.


Vi skal derfor stadig være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i vores område (til fods, på cykel eller i bil). Og ligeledes sørge for at sikre jeres huse på forsvarlig vis, særligt hvis I er bortrejste og ikke mindst, at I vil være med at udøve ”aktiv nabohjælp”.


Læs mere om tyverisikring og aktiv nabohjælp her.

Links