Start

Fuglehaven i Ballerup

Grundlagt 26. oktober 1967.

Nyheder

NY FORENING FOR "JONSTRUPLEJRENS FREMTID"


Som bekendt er Staten ved at sælge Jonstruplejren med henblik på at omdanne den til boliger. Den første helhedsplan for området mødte meget modstand og arbejdet skal nu starte ”forfra”. For at sikre mest mulig indflydelse på udviklingen af området og for bedst muligt at kunne repræsentere vores forening og bl.a. sikre høringspligt, har kræfter i vores område stiftet foreningen ”Jonstruplejrens Fremtid”.


Formået for foreningen er at:
• Sikre en bæredygtig udvikling for naturen inden og udenfor Jonstruplejren, og beboere, nærmiljø og trafik.
• Tilgodese udvikling og adgang til rekreative faciliteter i området.
• Sikre at beboere og naboer får størst mulig indflydelse på udviklingen af lokalområdet.


Bestyrelsen består pt. af 8 personer hvoraf Jens Schøler Jakobsen, Sneppehøj og Claus Hansen, Fuglehavevej her fra vores Grundejerforening. Derudover har vi også 5-6 andre deltagere i forskellige arbejdsgrupper i foreningen, så der er mange herfra som arbejder på sagen.


For at give de lokale beboeres ord så meget vægt som muligt overfor Freja ejendomme og ikke mindst Ballerup Kommune, er det naturligvis vigtigt at ”Jonstruplejrens Fremtid” har så mange medlemmer og dermed opbakning som muligt. Så hvis du hvis du ikke allerede har gjort det, og kan støtte arbejdet med ovenstående punkter, opfordrer vi alle til at melde sig ind. Medlemskabet er gratis og husk at flere fra husstanden kan være medlem samtidigt.


Der er tidligere runddelt flyers med tilmeldingslink og blanket, hvis du har mistet den kan de genfindes her. Foreningens primære kommunikationskanal er Facebookgruppen ”Jonstruplejrens Fremtid”, vi opfordrer dig også til at melde dig ind her.


Mvh Bestyrelsen

FUGLEHAVEN på FACEBOOK


Se under Filer på Facebook gruppesiden, hvis du vil læse referater eller se politiets præsentation til sikring af huse m.m.


Facebook giver mange flere muligheder for både dialog og hurtigere kommunikation.

For at holde lidt styr på kommunikationen, er Facebook-gruppen oprettet som en lukket gruppe. Dvs. du skal via din egen Facebook side bede om at blive medlem af  "GF Fuglehaven"


Eller skrive til en mail til webmaster, der så kan oprette dig.


Denne gamle hjemmeside vil stadig blive vedligeholdt.


Aflysning af generalforsamling i 2020

Vi havde i bestyrelsen planlagt året generalforsamling til i oktober i år, men coronarestriktionerne er som bekendt nået at komme på tværs, og de er jo kun blevet strammet her op mod jul.

Vi har derfor ikke set os i stand til at afholde årets generalforsamling på forsvarlig vis, og har derfor besluttet at aflyse årets generalforsamling og afholde en så snart det er muligt i 2021.
Heldigvis har de to medlemmer på valg (Jan og Kristoffer) accepteret at fortsætte arbejdet en periode mere og mange tak til dem for det.

Bestyrelsen arbejder derfor videre med den nuværende besætning i 2021 men ud fra et forsigtighedsprincip, og vi venter med at opkræve kontingent til et budget for 2021 er vedtaget.


Der er omdelt en beretning for året sammen med regnskabet for 2019 til alles postkasser.


Vi håber at alle kan bakke om denne beslutning, så aktiviteterne kan fortsætte og at vi ses til generalforsamling i 2021.


Beretning fra Rundtur i Jonstruplejren 17/11-2019.


Søndag d. 17/11 var der informationsmøde og rundvisning i Jonstruplejren. Ballerup Kommune og Freja fortalte om deres planer for områdets udvikling.

Først var der et kort overordnet oplæg, som forklarede lidt om processen. Lidt skuffende måske, var hovedbudskabet at det endnu var så tidligt i processen at man stort set intet vidste. Man vil bygge boliger men kan ikke sige hvilken slags eller hvor tæt eller hvordan trafikforholdene skal udformes. Ideen var at man gerne ville starte så tidligt som muligt med at inddrage borgerne og få meninger, forslag og ideer. Derfor lovede borgmesteren også flere møder senere når planerne har taget mere form.

Dernæst blev vi delt op i 6 grupper og fik en gåtur rundt i området med hver vores repræsentant fra enten Ballerup Kommune eller Freja ejendomme, hvor de forklarede om områdets muligheder og begrænsninger, og her var der mulighed for spørgsmål.

Indtrykket var at mens de nuværende bygninger ikke imponerer er det et super spændende område med kuperet terræn og karakterfyldte træer og skovområder.
Da vi gik rundt med forskellige repræsentanter fik vi ikke alle helt det samme at vide, efterfølgende forsøgte os beboere at sammenstille og fortolke de forskellige svar og indikationer som blev givet og her er de vigtigeste punkter:

- Planen er pt. at bygge boliger, men i hvert fald en enkelt kommunal repræsentant talte også om muligheden for let erhverv i starten af området.
- Stort set al træbevoksning på området må som udgangspunkt ikke røres (bliver til fredsskov), derfor bliver der grundlæggende bygget hvor de nuværende bygninger står (kan ses på luftfoto) og græsplænerne derimellem.
- Der virker til at være planer om at bygge forholdvis tæt, fx. i lejligheder i op til 4 etager, fremfor parcelhusgrunde. Der var også meget snak om ældrebofællesskaber.
- Der er ingen som ved eller vil sige hvor mange boliger som kommer til at ligge på området, det er ikke afgjort endnu. I teorien må der bebygges op til 25% og den nuværende bebyggelsesprocent er 8!
- Vigtigt for vores forening var, at man kun arbejder med en enkelt ind og udkørsel af området, evt. udkørsel til Fuglehavevej eller Lærkevangen, som der tidligere har været rygter om, blev ikke vurderet realistisk - men som alt andet er intet afgjort. Man vil gerne fra Frejas side have en gang- og cykelsti fra området ud til "den smalle del" af Fuglehavevej.
- De planlægger separate møder med de beboere med matrikel som støder op til hegnet for at afklare forholdene her, men tanken er at hegnet fjernes så området åbnes, og man vil måske også gerne bevare den sti som i øjeblikket går rundt langs hegnet.

Som sagt var der bestemt forskel på svarene afhængigt af hvem der blev spurgt og der skulle læses en del mellem linierne. Dette er kun hovedpunkterne så hvis der er nogen som fik et andet budskab eller har flere detaljer så lad os alle høre i en kommentar!

Alle fremmødte kunne aflevere forslag, ideer og bekymringer som Freja samler i et katalog og plukker fra. Vi foreslog bl.a. boldbaner, lejepladser, fælles fælleshuse samt at de er meget omhyggelige med ikke at overbelaste Jonstrupvej med trafik. Kommunen vil oprette en "postkasse" på deres hjemmeside hvor man kan komme med yderligere forslag.


Freja udarbejder nu en "helhedsplan" for området som skal være færdig et sted i første kvartal, denne plan danner efter en "politisk trykprøvning" udgangspunkt for en egentlig lokalplan for området som kommer i offentlig høring formodentlig en gang i eftersommeren 2020.


Mvh bestyrelsen og arbejdsudvalget

NABOHJÆLP


Inden generalforsamlingen 2014 var der informationer fra lokalpolitiet vedrørende indbrud og hvorledes man kan sikre sig m.m.


I løbet af 2013 har der været 6 anmeldelser om indbrud.


Vi skal derfor stadig være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i vores område (til fods, på cykel eller i bil). Og ligeledes sørge for at sikre jeres huse på forsvarlig vis, særligt hvis I er bortrejste og ikke mindst, at I vil være med at udøve ”aktiv nabohjælp”.


Læs mere om tyverisikring og aktiv nabohjælp her.

Efter overgangen til kabel TV skal fejl meldes på 80 80 40 50

Links