Start

Fuglehaven i Ballerup

Grundlagt 26. oktober 1967.

Nyheder

GENERALFORSAMLING 27/4-2022 kl. 19.30


Genreralforsamlingen for 2022 foregår onsdag d. 27/4 2022 kl. 19.30 i Kantinen på Måløvhøj skole afdeling Østerhøj - også bedre kendt som "Østerhøjskolen".

Invitation med dagsorden er runddelt i postkasserne - hvis du mangler kan du finde et eksemplar med regnskab og budgetforslag her.


Håber vi ses - Bestyrelsen i GrF Fuglehaven

Efter en corona pause holder vi i Fuglehaven igen i år holder fastelavnsarrangement. 

Det foregår ved Sneppehøj 8, fastelavnssøndag d. 27/2 2022 kl. 14.

Invitationer er runddelt til postkasserne men hvis du mangler så hent den her, tilmeldingsfrist er senest fredag d. 25. Bemærk at der desværre har sneget sig en fejl ind i papirinvitationen, datoen er naturligvis ikke i marts 2022 men 27. februar 2022 - vi beklager og håber folk finder frem alligevel!

Der er tøndeslagning, præmier for bedste udklædning, slikposer til tilmeldte børn, Kaffe/te og kage til de voksne. 😊

FORHØRING OG NY PLAN FOR JONSTRUPLEJREN


Onsdag d. 8/9 havde Ballerup kommune inviteret til opstartsmøde på den nye forhøringsproces til Jonstruplejrens omdannelse til boligområde.


Ca. 130 mennesker var mødt op og som ved et lignende arrangement i november 2019, gik vi rundt i grupper og diskuterede områdets muligheder og udfordringer.


Inden gåturen havde der været et oplæg fra kommunen som beskrev forhøringsprocessen, hvor kommunen indkalder ideer og forslag til hvordan området skal udformes. Mest interessant og ventet var imidlertid nok Frejas præsentation til et nyt forslag til området udformning. I det nye forslag er antallet af boliger skåret ned fra de 750 til ca. 250, i et lavt byggeri med villaer og rækkehuse.


Det er naturligvis et meget bedre forslag, der passer bedre til vores lokalområde som omgiver det, og vi kan undgå at skabe mange af de bl.a. trafikale problemer som den første plan skabte. Det 30 minutter lange oplæg blev optaget og ligger på kommunens hjemmeside (se link her), og Freja præsenterer den nye skitse sidst i filmen – dermed er deres nye boligtal dokumenteret!


Vi må tro at vores protester og indvendinger har haft effekt, og både politikerne og Freja skal også have ros for at have lyttet til dem og ændret kurs, men der er stadig udfordringer og ikke mindst er der ikke udstedt nogen garantier for at vi ender på et tal som i det nye forslag. Det er derfor meget vigtigt at vi stadig er aktive og trykker på for at påvirke processen.


Derfor, hvis du ikke har deltager i de kommende workshops, så send tanker, bekymringer og ideer til byplan@balk.dk med ”Jonstruplejren” i emnefeltet.


Mvh Bestyrelsen

NY FORENING FOR "JONSTRUPLEJRENS FREMTID"


Som bekendt er Staten ved at sælge Jonstruplejren med henblik på at omdanne den til boliger. Den første helhedsplan for området mødte meget modstand og arbejdet skal nu starte ”forfra”. For at sikre mest mulig indflydelse på udviklingen af området og for bedst muligt at kunne repræsentere vores forening og bl.a. sikre høringspligt, har kræfter i vores område stiftet foreningen ”Jonstruplejrens Fremtid”.


Formået for foreningen er at:
• Sikre en bæredygtig udvikling for naturen inden og udenfor Jonstruplejren, og beboere, nærmiljø og trafik.
• Tilgodese udvikling og adgang til rekreative faciliteter i området.
• Sikre at beboere og naboer får størst mulig indflydelse på udviklingen af lokalområdet.


Bestyrelsen består pt. af 8 personer hvoraf Jens Schøler Jakobsen, Sneppehøj og Claus Hansen, Fuglehavevej her fra vores Grundejerforening. Derudover har vi også 5-6 andre deltagere i forskellige arbejdsgrupper i foreningen, så der er mange herfra som arbejder på sagen.


For at give de lokale beboeres ord så meget vægt som muligt overfor Freja ejendomme og ikke mindst Ballerup Kommune, er det naturligvis vigtigt at ”Jonstruplejrens Fremtid” har så mange medlemmer og dermed opbakning som muligt. Så hvis du hvis du ikke allerede har gjort det, og kan støtte arbejdet med ovenstående punkter, opfordrer vi alle til at melde sig ind. Medlemskabet er gratis og husk at flere fra husstanden kan være medlem samtidigt.


Der er tidligere runddelt flyers med tilmeldingslink og blanket, hvis du har mistet den kan de genfindes her. Foreningens primære kommunikationskanal er Facebookgruppen ”Jonstruplejrens Fremtid”, vi opfordrer dig også til at melde dig ind her.


Mvh Bestyrelsen

FUGLEHAVEN på FACEBOOK


Se under Filer på Facebook gruppesiden, hvis du vil læse referater eller se politiets præsentation til sikring af huse m.m.


Facebook giver mange flere muligheder for både dialog og hurtigere kommunikation.

For at holde lidt styr på kommunikationen, er Facebook-gruppen oprettet som en lukket gruppe. Dvs. du skal via din egen Facebook side bede om at blive medlem af  "GF Fuglehaven"


Eller skrive til en mail til webmaster, der så kan oprette dig.NABOHJÆLP


Inden generalforsamlingen 2014 var der informationer fra lokalpolitiet vedrørende indbrud og hvorledes man kan sikre sig m.m.


I løbet af 2013 har der været 6 anmeldelser om indbrud.


Vi skal derfor stadig være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i vores område (til fods, på cykel eller i bil). Og ligeledes sørge for at sikre jeres huse på forsvarlig vis, særligt hvis I er bortrejste og ikke mindst, at I vil være med at udøve ”aktiv nabohjælp”.


Læs mere om tyverisikring og aktiv nabohjælp her.

Efter overgangen til kabel TV skal fejl meldes på 80 80 40 50

Links