Start

FUGLEHAVEN


Informationer om GF Fuglehaven i Ballerup

Fuglehaven i Ballerup

Grundlagt 26. oktober 1967.

Nyheder

Udsættelse af generalforsamling

Coronatiltagene har jo som bekendt også ramt grundejerforeninger og på trods af at vi alle er blevet sat i udsigt at samfundet så småt kan begynde at lukke op, fortaber det sig endnu i det uvisse hvornår det konkret kan ske.

Vi er derfor nødsaget til at udskyde året generalforsamling som skulle holdes i april til et senere tidspunkt, forhåbentlig inden sommerferien, men det skal være et tidpunkt vi er enige om er forsvarligt.


Årets forårsoprydning i det grønne område bliver af samme årsag ikke mulig i år og vi må udskyde oprydningen til næste år.

Fastelavn søndag d. 1/3 kl. 14. Ved Sneppehøj 8


Traditionen tro inviterer grundejerforeningen til Fastelavn igen i år. Bemærk at vi grundet ferier har lagt arrangementet til d. 1/3, så der er altså mulighed for at nå to arrangementer i år.


Indbydelser er runddelt til postkasserne, men mangler du en kan du finde den her.


Kom forbi og få en kop kaffe og en snak med dine naboer. Der vil være slikposer og tøndeslagning til de tilmeldte børn, og vi prøver at få indkøbt fastelavnsboller til alle som kommer forbi.


Mvh. Bestyrelsen.Beretning fra Rundtur i Jonstruplejren 17/11.


Søndag d. 17/11 var der informationsmøde og rundvisning i Jonstruplejren. Ballerup Kommune og Freja fortalte om deres planer for områdets udvikling.

Først var der et kort overordnet oplæg, som forklarede lidt om processen. Lidt skuffende måske, var hovedbudskabet at det endnu var så tidligt i processen at man stort set intet vidste. Man vil bygge boliger men kan ikke sige hvilken slags eller hvor tæt eller hvordan trafikforholdene skal udformes. Ideen var at man gerne ville starte så tidligt som muligt med at inddrage borgerne og få meninger, forslag og ideer. Derfor lovede borgmesteren også flere møder senere når planerne har taget mere form.

Dernæst blev vi delt op i 6 grupper og fik en gåtur rundt i området med hver vores repræsentant fra enten Ballerup Kommune eller Freja ejendomme, hvor de forklarede om områdets muligheder og begrænsninger, og her var der mulighed for spørgsmål.

Indtrykket var at mens de nuværende bygninger ikke imponerer er det et super spændende område med kuperet terræn og karakterfyldte træer og skovområder.
Da vi gik rundt med forskellige repræsentanter fik vi ikke alle helt det samme at vide, efterfølgende forsøgte os beboere at sammenstille og fortolke de forskellige svar og indikationer som blev givet og her er de vigtigeste punkter:

- Planen er pt. at bygge boliger, men i hvert fald en enkelt kommunal repræsentant talte også om muligheden for let erhverv i starten af området.
- Stort set al træbevoksning på området må som udgangspunkt ikke røres (bliver til fredsskov), derfor bliver der grundlæggende bygget hvor de nuværende bygninger står (kan ses på luftfoto) og græsplænerne derimellem.
- Der virker til at være planer om at bygge forholdvis tæt, fx. i lejligheder i op til 4 etager, fremfor parcelhusgrunde. Der var også meget snak om ældrebofællesskaber.
- Der er ingen som ved eller vil sige hvor mange boliger som kommer til at ligge på området, det er ikke afgjort endnu. I teorien må der bebygges op til 25% og den nuværende bebyggelsesprocent er 8!
- Vigtigt for vores forening var, at man kun arbejder med en enkelt ind og udkørsel af området, evt. udkørsel til Fuglehavevej eller Lærkevangen, som der tidligere har været rygter om, blev ikke vurderet realistisk - men som alt andet er intet afgjort. Man vil gerne fra Frejas side have en gang- og cykelsti fra området ud til "den smalle del" af Fuglehavevej.
- De planlægger separate møder med de beboere med matrikel som støder op til hegnet for at afklare forholdene her, men tanken er at hegnet fjernes så området åbnes, og man vil måske også gerne bevare den sti som i øjeblikket går rundt langs hegnet.

Som sagt var der bestemt forskel på svarene afhængigt af hvem der blev spurgt og der skulle læses en del mellem linierne. Dette er kun hovedpunkterne så hvis der er nogen som fik et andet budskab eller har flere detaljer så lad os alle høre i en kommentar!

Alle fremmødte kunne aflevere forslag, ideer og bekymringer som Freja samler i et katalog og plukker fra. Vi foreslog bl.a. boldbaner, lejepladser, fælles fælleshuse samt at de er meget omhyggelige med ikke at overbelaste Jonstrupvej med trafik. Kommunen vil oprette en "postkasse" på deres hjemmeside hvor man kan komme med yderligere forslag.


Freja udarbejder nu en "helhedsplan" for området som skal være færdig et sted i første kvartal, denne plan danner efter en "politisk trykprøvning" udgangspunkt for en egentlig lokalplan for området som kommer i offentlig høring formodentlig en gang i eftersommeren 2020.


Mvh bestyrelsen og arbejdsudvalget


Vi holder Sankt Hans ved Søen igen i år!


Grundejerforeningen vil meget gerne indbyde til fælles Sankt Hans bål ved søen søndag d. 23/6-19.

Bålet tændes kl. 20.00, fællesspisning fra kl. 19.00.


Man er naturligvis velkommen til blot at dukke op til bålet, men vi vil også gerne lave fællesspisning inden. Vil man gerne deltage i fællesspisning og hygge inden medbringer man selv en lille ret og service til sig selv, så sørger vi i foreningen for borde, øl, vin, sodavand, kage etc.


Mvh. bestyrelsen

FUGLEHAVEN på FACEBOOK


Se under Filer på Facebook gruppesiden, hvis du vil læse referater eller se politiets præsentation til sikring af huse m.m.


Facebook giver mange flere muligheder for både dialog og hurtigere kommunikation.

For at holde lidt styr på kommunikationen, er Facebook-gruppen oprettet som en lukket gruppe. Dvs. du skal via din egen Facebook side bede om at blive medlem af  "GF Fuglehaven"


Eller skrive til en mail til webmaster, der så kan oprette dig.


Denne gamle hjemmeside vil stadig blive vedligeholdt.


NABOHJÆLP


Inden generalforsamlingen 2014 var der informationer fra lokalpolitiet vedrørende indbrud og hvorledes man kan sikre sig m.m.


I løbet af 2013 har der været 6 anmeldelser om indbrud.


Vi skal derfor stadig være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i vores område (til fods, på cykel eller i bil). Og ligeledes sørge for at sikre jeres huse på forsvarlig vis, særligt hvis I er bortrejste og ikke mindst, at I vil være med at udøve ”aktiv nabohjælp”.


Læs mere om tyverisikring og aktiv nabohjælp her.

Efter overgangen til kabel TV skal fejl meldes på 80 80 40 50

Links

Copyright © All Rights Reserved